Uppsatstävling

SEEF utlyser en uppsatstävling för masterstudenter i ekonomi. Bidragen ska behandla frågor om sambanden mellan energi och samhällsekonomi. Prissumman är 15 000 kronor och vinnaren utses i september 2024.

Tävlingen kommer vara årlig och anordnas i samarbete med Energiforsk, ett politiskt oberoende och icke vinstutdelande företag. Syftet är att öka intresset för forskning kring frågor relaterade till energi och samhällsekonomi.

Tävlingsregler

Deltagande uppsatser ska vara skrivna på svenska eller engelska samt vara godkända under perioden 1 juli 2023 till 30 juni 2024. Oavsett språk i huvudrapporten ska uppsatsen ha en svensk sammanfattning. Sammanfattningen kan bifogas separat.

Tillsammans med uppsatsen ska även dokumentation som styrker uppsatsens godkännande vid aktuellt lärosäte bifogas. För uppsatser som blir godkända relativt kort innan sista inlämningsdatum kan dispens ges om att få lämna in denna dokumentation senare. För att få sådan dispens behöver en ansökan med motivering vara SEEF tillhanda senast i samband med att uppsatsen lämnas in.

Prissumman för den uppsats som vinner tävlingen är 15 000 kronor.

Beslut om pristagare fattas av SEEF:s styrelse i samråd med Energiforsk. Prisutdelning sker vid SEEF:s medlemsmöte i september 2024. Den som vill delta i tävlingen ska skicka sin uppsats till föreningens ordförande, Bo Diczfalusy, senast den 30 juni 2024, på mailadress bosse@bodiz.se. Frågor om tävlingen kan ställas till samma adress.