SEEF

Föreningen bildades i början av 1980-talet som en ”Swedish Affiliate” till International Association for Energy Economics (IAEE). SEEF har nu ca 120 medlemmar som är verksamma inom företag, organisationer eller myndigheter med anknytning till energi- och miljöfrågor eller är forskare vid universitet, högskolor och forskningsinstitut.