IAEE konferenser

En av IAEE:s huvuduppgifter är att organisera årliga internationella konferenser. En förteckning över kommande och tidigare konferenser finns på deras hemsida iaee.org/en/conferences För svenska deltagare är följande två konferenser av generellt intresse.

IAEE International Conference

Den internationella konferensen under 2024 är den 45 i raden och hålls i Istanbul mellan 25 och 28 juni.

Anmälning sker elektroniskt via konferensens hemsida iaee2024.org.tr.

IAEE European Conference

Den europeiska konferensen under 2023 var den 18 i raden och hölls i Milan mellan 24 och 27 juli.

Se konferensens hemsida aiee.it/iaee_2023 för mera information.

Istanbulkonferensen ersätter den europeiska konferensen för 2024.

Resebidrag

Som ett led i SEEF:s verksamhet för att öka intresset för forskning kring frågor relaterade till energi och samhällsekonomi, erbjuder föreningen möjlighet för doktorander och nyblivna doktorer i ekonomi vid svenska lärosäten att få bidrag till deltagande i dessa konferenser. Detta gäller i första hand för att täcka anmälningsavgiften som är jämförelsevis hög.

Ansökningar om bidrag för detta ändamål ställs till:
Svenska Energiekonomiska Föreningen
att.: Bo Diczfalusy
Fridhemsgatan 53, 112 46 Stockholm
epost: bosse@bodiz.se

Beslut om bidrag fattas av SEEF:s styrelse. För eventuella frågor, kontakta Bo Diczfalusy på bosse@bodiz.se.