Svenska Energi-Ekonomiska Föreningen

Föreningen ska främja förståelsen av energiekonomiska frågor och deras koppling till samhällsekonomin i Sverige och internationellt. SEEF är den svenska avdelningen av den internationella föreningen IAEE.

Svenska Energi-Ekonomiska Föreningen

Föreningen ska främja förståelsen av energiekonomiska frågor och deras koppling till samhällsekonomin i Sverige och internationellt. SEEF är den svenska avdelningen av den internationella föreningen IAEE.

Svenska Energi-Ekonomiska Föreningen

Föreningen ska främja förståelsen av energiekonomiska frågor och deras koppling till samhällsekonomin i Sverige och internationellt. SEEF är den svenska avdelningen av den internationella föreningen IAEE.