Medlemskap

Årsavgift

Årsavgiften för 2023 för fullvärdig medlem i SEEF+IAEE är 1 000 SEK. Det är också möjligt att avstå från medlemskapet i IAEE och således bara ha tillgång till SEEF:s medlemsmöten. För detta medlemskap uppgår årsavgiften för 2023 till 800 SEK. Årsavgiften gäller per kalenderår och betalas via plusgiro 61 94 95-5. Ange din e-postadress i meddelandefältet. Medlemsregistret sköts av Thomas Tangerås (thomas.tangeras@ifn.se). Det är viktigt att du meddelar honom eventuella adressförändringar.

Medlemsmöten

Medlemsmötena äger normalt rum på kvällstid med början kl. 18:00, ofta i Handelshögskolans lokaler vid Sveavägen 65. Efter mötesförhandlingarna, ca 19:30, bjuds medlemmarna på en buffémiddag. Detta är möjligt tack vare bidrag från föreningens sponsorer. Dessa är för närvarande Energimyndigheten, Fortum, Handelsbanken, Svenska Kraftnät, SEB, SWECO och Vattenfall. Till detta kommer Handelshögskolan som håller med lokaler för medlemsmöten och styrelsens sammanträden. Fristen för att anmäla sig är senast en vecka innan mötet.

Medlemskap i IAEE

Som fullvärdig medlem i SEEF är du automatiskt medlem i IAEE. Det betyder att du får föreningens tidskrifter, The Energy Journal och Economics of Energy & Environmental Policy. I den förra publiceras främst forskningsresultat i form av emellanåt ganska tekniska artiklar, medan den senare är en policy-tidskrift som vänder sig till en betydligt bredare läsekrets. Utöver dessa tidskrifter publicerar IAEE också IAEE Energy Forum i elektronisk form på sin hemsida iaee.org. Denna tidskrift innehåller korta icke-tekniska artiklar om aktuella energifrågor. Dessutom anordnas regelbundet ”webbinarier” som tar upp olika aktuella frågor på energiområdet.

Aktiviteter på IAEE

På IAEE:s hemsida finns också information om föreningens konferenser och andra tjänster som den erbjuder sina medlemmar. Varje år anordnas en International Conference samt ett antal regionala konferenser (North American Conference, European Conference, Asian Conference och Latin American Conference). Nästa International Conference hålls i Istanbul i juni 2024. Årets European Conference hölls i Milan. Konferenserna är öppna för alla som önskar delta, men som fullvärdig medlem i SEEF/IAEE får man rabatt på deltagaravgiften. Anmälan sker elektroniskt på de olika konferenserna respektive hemsidor.

Middag efter medlemsmöten

Till sist en praktisk detalj: Medlemsmötena med efterföljande middag är avgiftsfria, men om man uteblir från ett medlemsmöte som man anmält sig till måste man betala en avgift (normalt ca 250 SEK). För att slippa avgiften måste avanmälan göras minst två dagar innan mötet (såvitt man inte har mycket goda skäl att utebli). Detta för att föreningen inte skall behöva köpa in mat och dryck som sedan inte behövs.