IAEE

IAEE (iaee.org) bildades i slutet av 1970-talet av personer verksamma vid universitet och energiföretag i USA. Sedan dess har föreningen vuxit och har nu drygt 4 000 medlemmar samt nationella föreningar i mer än 30 länder. Det finns nationella IAEE-föreningar i alla världsdelar. IAEE leds av en styrelse, Council, som väljs av medlemmarna. Council utser en Executive Director som sköter den löpande verksamheten.

Läs mer