Aktivtiteter

SEEF:s huvudarrangemang är medlemsmötena. Därutöver organiserar den internationella organisationen IAEE årliga konferenser. SEEF anordnar även en uppsatstävling i energiekonomi.