Styrelsen

Ordförande

Bo Diczfalusy
Bodiz Consulting

Vice ordföranden

Michael Löw
Preem

Thomas Tangerås
Institutet för Näringslivsforskning

Kassör

Gunilla Andrée
Fortum

Sekreterare

Per Larsson
Vattenfall

Styrelseledamöter

Lars Bergman
Professor emeritus, Handelshögskolan

Niclas Damsgaard
Svenska kraftnät

Eva Vitell
Svenska kraftnät